şifremi unuttum

Şifremi Unuttum

Çocuk Nefrolojisi / Romatolojisi

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı’nda genel anlamda idrar yolu enfeksiyonu, akut-kronik böbrek yetmezliği, böbreğin genetik hastalıkları, doğuştan böbrek anormallikleri, böbrek taşı, glomerülonefritler, işeme bozuklukları, idrar kaçırma vb gibi oldukça geniş bir hastalık grubunda tanı, tedavi ve eğitim hizmetleri sunulmaktadır.

Her türlü drar yolu hastalıkları (idrar yolu enfeksiyonu, taş, darlıklar, idrar torbasından geriye kaçış, kanlı idrar ve doğumsal anormallikler gibi), böbrek hastalıkları ( nefrotik, nefritik sendrom, akut ve kronik böbrek yetmezliği, diğer hastalıklara bağlı böbrek etkilenmesi ve kalıtsal böbrek hastalıkları gibi), işeme bozuklukları ( gece ve gündüz idrar kaçırma), diyaliz (hemodiyaliz, periton diyalizi) ve böbrek nakli gibi çocuk böbrek ve idrar yolu hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılabilmektedir.

Ünitemizde hemodiyaliz, periton diyalizi, tanı amaçlı ultrasonografi eşliğinde böbrek biyopsisi ve her türlü tıbbi müdahele yapılabilmektedir.
Hemodiyaliz gerektiren acil hastalara hem Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi, hem de kendi ünitemizin uzman doktorları tarafından hemodiyaliz kateteri takılabilmektedir. Devamlı diyaliz ihtiyacı olanlara ise hemodiyaliz için kalıcı fistül operasyonu Kalp Damar Cerrahları tarafından yapılmaktadır.

Periton diyalizini tercih eden hastalarımıza kalıcı periton diyaliz kateteri, Çocuk Cerrahi uzmanları tarafından laparaskobik olarak, parsiyel omentektomi yapılmak sureti ile yerleştirilmektedir. Geçici acil periton diyaliz kateteri ise hem çocuk cerrahları hem de ünitemiz uzman doktorları tarafından başarıyla yerleştirilmektedir.
Böbrek nakli olan hastaların her türlü takip ve tedavileri kliniğimizde yapılabilmektedir.


Çocuk Romatoloji Bilim dalı’nda  çocukluk çağında görülen romatizmal hastalıkların (juvenil idiopatik romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, poliarteritis nodoza, dermatomiyozit, skleroderma, Henoch-Shöenlein purpurası, vb.) tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

KAPAT

Kullanım KoşullarıLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus aut consequatur corporis deserunt dolorem doloribus esse explicabo facere, labore mollitia perferendis quae qui sapiente sint tempora ullam, veritatis vero voluptas.
Ab fugit maiores similique! Autem beatae cum dolorum ea fuga, iure labore magni natus necessitatibus pariatur perspiciatis, provident reprehenderit tenetur. Aperiam culpa eligendi illo impedit laborum nam sequi veritatis voluptatem.


Animi architecto commodi debitis dolorem doloribus eius, eligendi error est eveniet fuga itaque magni nesciunt, odio optio tempore temporibus tenetur voluptate voluptatem. Amet aut dicta eos, libero pariatur totam vitae!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Beatae dolorum molestiae officia! Aliquam aspernatur deleniti dignissimos enim expedita iste molestiae odio optio reprehenderit veniam! Incidunt ipsum libero molestias nobis vitae!
Atque debitis doloremque, dolores eum hic incidunt mollitia nam non odio officia reprehenderit tempora vitae voluptatem. A adipisci assumenda ducimus est, et illo, ipsa nostrum porro quaerat quod sint sunt.
Adipisci aperiam assumenda at ea earum eligendi, est exercitationem ipsa modi necessitatibus neque quam quia rem repellendus sapiente tenetur voluptate? Aut consectetur hic ipsam non quia rerum saepe sunt voluptates?


Ab harum illum in nisi quasi quos temporibus ut! Consectetur dolores dolorum, fugiat laboriosam libero maxime modi quaerat quasi! Ab adipisci delectus dolorum eligendi, nisi nobis possimus recusandae similique vitae?
Architecto consequatur laborum recusandae tempora. A accusantium aspernatur atque commodi consectetur consequatur corporis ea enim esse incidunt iste magnam modi natus possimus quis repellat sed sequi sit soluta totam, voluptas.