şifremi unuttum

Şifremi Unuttum

Radyoloji

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Hastanesi’nin Rayoloji Bölümü, alanında uzman doktorlar tarafından yönetilmekte ve uzman teknikerler ile desteklenmektedir.

Radyoloji bölümümüzde, iğne biyopsileri, tıkanma sarılığında safra yolu drenajları ve stentlemeleri, idrar yolları drenajı, abse drenajı gibi girişimsel radyolojinin temel tedavi yöntemlerinin tümü ve ayrıca giderek yaygınlaşan girişimsel kanser tedavileri (kemoembolizasyon, radyoembolizasyon ya da radyofrekans, mikrodalga gibi yöntemlerle tümör tedavileri) uzmanlarımız tarafından başarı ile gerçekleştirilir.

Röntgen

Hastanemizin çağdaş ve modern cihazlarla donatılmış Röntgen birimi, tüm vücut organlarının  direkt grafilerinin yanı sıra çift kontraslı tetkikleri yapar.r. Hastanemizin röntgen biriminde, iki adet TV ekranlı, uzaktan kumandalı, her türlü ilaçlı ve direkt grafilerin çekildiği; anjiyografinin yapılabildiği röntgen cihazı ile ameliyathanelerimizde, ameliyat esnasında ve hasta yatak başında film çeken ‘seyyar röntgen’ ve ‘C kollu röntgen’ cihazlarımız bulunur. .

Ultrasonografi

Radyoloji birimimizde; karaciğer, safra kesesi, böbrekler gibi batın ultrasonografik tetkiklerin yanı sıra yüzeysel incelemeler de gerçekleştirilir. Ayrıca transvaginal yöntemle kadın-doğum ile ilgili tüm ayrıntılı ultrasonografik incelemeler uygulanır.

Renkli Doppler Ultrasonografi

Renkli doppler ultrasonografi cihazı, geniş kapsamlı programları ile vasküler ve kardiak doppler incelemelerinde önde gelen bir cihazdır. Normal ultrasonografi cihazlarına göre anlamlı üstünlükleri olan renkli doppler ultrasonografinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

- Doku ve organların damarsal yapıları ayrıntılı olarak ortaya çıkar. Böylece tüm damarlardaki akım renkli olarak gözlemlenir, hızı ve dokularla ilişkisi tespit edilir.

- Genel olarak bacak, boyun ve kol damarları incelenir.

- Gebelikte, annenin ve bebeğin damarsal yapılarında ileri tetkik yapılır.

- Tümoral olgularda ‘iyi huylu’, ‘kötü huylu’ ayrımını yapmak için kullanılır.

- Kısırlıkta, erkeklerin bazı problemlerini incelemek için başvurulacak en değerli yöntemdir.

 

Mamografi

Memenin radyolojik incelemesi yoluyla uygulanan bir tanı tekniğidir. Kontrast madde kullanılmadan gerçekleştirilir. Bu yöntem, memenin çeşitli hastalıklarını açıklığa kavuşturur. Özellikle kötü huylu tümörlere erken tanı konulmasını sağlar.

Tomografi

Bilgisayarlı tomografi x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Bilgisayarlı tomografi, diğer x-ışın incelemelerine göre bazı avantajlara sahiptir. Özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir. Ayrıca BT incelemeleri doktorlara basit bir kist  ve solid tümör, ayırıcı tanısında yardımcı olarak hastalıkların daha iyi değerlendirilmesini sağlar. Daha önemlisi, BT direkt grafilerden çok daha ayrıntılı görüntüler oluşturarak kanserlerin yayılımının değerlendirilmesinde yardımcı olur. Kanser yayılımı hakkında elde edilecek bilgiler doktorları kansere yönelik uygulanacak tedavi konusunda yönlendirerek kemoterapi, radyoterapi, cerrahi tedavi veya bunların belirli kombinasyonlarının kullanılıp kullanılmayacağıyla ilgili karar vermelerinde yardımcı olur. Böylece sağlam dokular, gereksiz müdahalelerinden korunmuş olur. BT, direkt grafilerle gösterilemeyen vücudun beyin gibi birçok kesiminin değerlendirilebilmesini mümkün kılar.

MR

Her kiloya uygun 70 cm çaplı MR cihazımız, obezite hastalarının da rahatça kullanımı için uygundur.


Kemik Dansitometri

Bu test, kemiklerde kalsiyum kaybı sonucu gelişen kemik durum osteoporoz tanısı için kullanılır. Kemik kaybının çabuk ve ağrısız ölçümünü sağlayan Kemik Dansitometrisi, ölçümlerde sıklıkla kalça ve bel kemiğinin alt bölümü kullanılır.

 

KAPAT

Kullanım KoşullarıLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus aut consequatur corporis deserunt dolorem doloribus esse explicabo facere, labore mollitia perferendis quae qui sapiente sint tempora ullam, veritatis vero voluptas.
Ab fugit maiores similique! Autem beatae cum dolorum ea fuga, iure labore magni natus necessitatibus pariatur perspiciatis, provident reprehenderit tenetur. Aperiam culpa eligendi illo impedit laborum nam sequi veritatis voluptatem.


Animi architecto commodi debitis dolorem doloribus eius, eligendi error est eveniet fuga itaque magni nesciunt, odio optio tempore temporibus tenetur voluptate voluptatem. Amet aut dicta eos, libero pariatur totam vitae!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Beatae dolorum molestiae officia! Aliquam aspernatur deleniti dignissimos enim expedita iste molestiae odio optio reprehenderit veniam! Incidunt ipsum libero molestias nobis vitae!
Atque debitis doloremque, dolores eum hic incidunt mollitia nam non odio officia reprehenderit tempora vitae voluptatem. A adipisci assumenda ducimus est, et illo, ipsa nostrum porro quaerat quod sint sunt.
Adipisci aperiam assumenda at ea earum eligendi, est exercitationem ipsa modi necessitatibus neque quam quia rem repellendus sapiente tenetur voluptate? Aut consectetur hic ipsam non quia rerum saepe sunt voluptates?


Ab harum illum in nisi quasi quos temporibus ut! Consectetur dolores dolorum, fugiat laboriosam libero maxime modi quaerat quasi! Ab adipisci delectus dolorum eligendi, nisi nobis possimus recusandae similique vitae?
Architecto consequatur laborum recusandae tempora. A accusantium aspernatur atque commodi consectetur consequatur corporis ea enim esse incidunt iste magnam modi natus possimus quis repellat sed sequi sit soluta totam, voluptas.