şifremi unuttum

Şifremi Unuttum

Yrd. Doç. Dr. Osman Lapçın

Aydın Üniversitesi Hastanesi - Ortopedi ve Travmatoloji

osman.lapcin@iauh.com.tr

Randevu Al
 • Uzmanlık Alanları

  Ortopedi ve Travmatoloji
  Artroskopi
  Spor yaralanmaları
  Diz Cerrahisi

 • Eğitim

  1997: Lisans – Tıp Fakültesi - Ege Üniversitesi 
  2007: Uzmanlık - Ortopedi ve Travmatoloji - İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 • Deneyim

  2007, 2009: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü: Siirt Devlet Hastanesi     2008-2009: Başhekim / Siirt Devlet  Hastanesi                                                                              
  2009-2010: El Cerrahisi Hizmetlerinin Planlanması Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  2010-2016: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı M.S. Baltalimanı Kemik Hastalıkları  Eğt. ve Arş. Hastanesi
  2011-2015: Başhekim Yard. M.S. Baltalimanı Kemik Hast. Eğt. ve Arş. Hastanesi                                      

   

 • Araştırma ve Yayınlar

  A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

  1. Engin Çetinkaya, Ersin Kuyucu, Murat Gül, Osman Lapçin, Kutalmıs Albayrak, and Sarper Gürsu A “A Suture Technique for Easier Reduction and Repair of  Bucket-handle Meniscal Tears While Using The All-inside Devices”, SICOT J 2016, 2, 42
  2. Kubilay Beng, Sebahat Aydil, Osman Lapçin, Pınar Özkan, Yavuz Selim Kabukçuoğlu. Is generating normalization data in three-dimensional gait analysis of different age groups a necessity? The Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, Doi: 10.5606/tftrd.2016.39018 

  3. Yalcinkaya, M., Lapcin, O., Arikan, Y., Aycan, O. E., Ozer, D., & Kabukcuoglu, Y. S. (2016). Surface Aneurysmal Bone Cyst: Clinical and Imaging Features in 10 New Cases. Orthopedics, 39(5), e897-e903.
  4. Lapcin O, Arıkan Y, Yavuz U, Akman YE, Çetinkaya E, Gür V, Demir B. Evaluation of outcomes in aseptic non-unions of the forearm bones in adults treated with LCP and autograft. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016 May;22(3):283-9.
  5. Arikan Y, Yavuz U, Lapcin O, Sokucu S, Ozkan B, Kabukcuoglu Y. Percutaneous radiofrequency ablation for osteoid osteoma under guidance of three- dimensional fluoroscopy Journal of Orthopaedic Surgery 2016;24(3).
  6. S. Sökücü, B. Demir, O. Lapcin, U. Yavuz, Y.S. Kabukçuoğlu.  “Perioperative versus postoperative measurement of Taylor Spatial Frame mounting parameters”. Acta Orthop Traumatol Turc. 2014;48(5):491-494.
  7. U. Yavuz, S. Sökücü, B. Demir, E. Akpınar, O. Lapçin, Y. Atıcı, Y. Kabukçuoğlu, "An Unusual Stress Fracture in an Archer with Hypophosphatasia", Case Reports in Orthopedics , "", Nov-2013.

   

  B.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler:

   

  1. Aydil Sebahat, Beng Kubilay, Lapcin Osman, Kabukcuoglu Yavuz Selim. Gait abnormalities in neglected adult cerebral palsy patients. 24.Annual Meeting of European Society for Movement Analysis in Adults and Children. Gait & Posture 42S (2015) S12. Doi: 10.1016/j.gaitpost.2015.06.106; 42, 56-57.

   

  1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
   1. Çetinkaya E, Yavuz U, Lapcin O, Arıkan Y, Akman YE, Beng K, Kabukçuoğlu YS. Geriatrik kalça kırıklarında mortaliteyi etkileyen peroperatif parametrelerin değerlendirilmesi. JAREM 2016;6:183-187
   2. Beng, K., Lapçın, O., Sökücü, S., Özkazanlı, G., Kabukçuoğlu, Y., & Parmaksızoğlu, A. S. 135 dinamik kalça çivisi ile tedavi edilen intertrokanterik femur kırıklarında tip-apeks mesafesi ölçümleri ve sonuçlara etkisi. Journal of Kartal Training & Research Hospital/Kartal Egitim ve Arastirma Hastanesi Tip Dergisi, 2013; 24(1).
   3. Beng, K., Lapçın, O., Aydil, S., Atıcı, Y., Sökücü, S., & Kabukçuoğlu, Y. S. Serebral palsili çocuklarda femoral iç rotasyon artışının diz kinetik ve kinematiğine etkisi. Journal of Kartal Training & Research Hospital/Kartal Egitim ve Arastirma Hastanesi Tıp Dergisi, 2013;24(2).

  E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

  1. Murat Gül, Raşit Özcafer, Engin Çetinkaya, Osman Lapçin, Barış Özkul, Volkan Gür Travmatik anterior omuz instabilitelerinde düğümsüz ankor yardımıyla artroskopik bankart tamirlerinde fonksiyonel sonuçlarımız 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25 – 30 Ekim 2016, Antalya
  2. Osman Lapçin, Murat Gül, SebahatAydil, Engin Çetinkaya, Volkan Gür, Yavuz Selim Kabukçuoğlu Ön çapraz bağ tamiri yapılan hastalar normal yürüme paternlerine  dönebilir mi? Bilgisayarlı yürüme analizi ile değerlendirilmesi  26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25 – 30 Ekim 2016, Antalya
  3. Merter Yalçınkaya, Osman Lapçin,Yavuz Arıkan, Cantay Gök, VolkanGür, Yavuz Selim Kabukçuoğlu Kemiğin dev hücreli tümöründe denosumab kullanımı beklentileri karşılayabiliyor mu? 15 hastanın erken dönem klinik ve radyolojik sonuçları 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25 – 30 Ekim 2016, Antalya
  4. Seçkin Basılgan, Osman Lapçin, Merter Yalçınkaya, Raşit Özcafer, Cem Yetkin, Özgür İsmail Türk, Yavuz Selim Kabukçuoğlu  Kalkaneal intraosseöz lipom’da  kritik lezyon  kriteri: Efsane mi? Gerçek mi?  26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25 – 30 Ekim 2016, Antalya
  5. Engin Çetinkaya, Raşit Özcafer, Osman Lapçin, Umut Yavuz, Bilge Özkan, Yavuz Selim Kabukçuoğlu. Akromioklavikuler eklem çıkığının cerrahi tespitinde Surgilig (sentetik ligaman) tekniğinin kullanımı ve fonksiyonel sonuçları. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25 – 30 Ekim 2016, Antalya.
  6. Cihangir Sarı, Sebahat Aydil, Ersin Erçin, Osman Lapçin, Mustafa Gökhan Bilgili , Kubilay Beng , Cemal Kural. Titanyum elastik çivi ile tedavi edilen pediatrik femur diafiz kırıklarında rotasyonel sorunlar ve yürüme üzerine olan etkileri. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim - 1 Kasım 2015
  7. Yavuz Arıkan, Umut Yavuz, Osman Lapcin, Sami Sokücü, Bilge Özkan,Yavuz Kabukcuoğlu Oradyofrekans termoablasyon ile tedavi edilen osteoid osteoma hastalarında üç boyutlu(3D) skopi ve navigasyon kullanımının etkinliğinin değerlendirilmesi 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim - 1 Kasım 2015
  8. Sebahat Aydil, Kubilay Beng, Osman Lapçin, Yavuz Selim Kabukçuoğlu Bükük diz yürüme yetişkin serebral palsi’lihastaların kaderi midir? 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim - 1 Kasım 2015
  9. Yunus Emre Akman, Volkan Gür, Merter Yalçınkaya, Engin Çetinkaya, Osman Lapçin, Yavuz Selim Kabukçuoğlu Schanz osteotomisi zemininde yapılan total kalça artroplastisinin klinik ve radyolojik sonuçları 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim - 1 Kasım 2015
  10. Osman Lapçin, Kubilay Beng, Sami Sökücü, Volkan Gür, Abdi Keskin, Yavuz Selim Kabukçuoğlu. Ayak bileği posterior malleol kırıklarının uzun dönem sonuçları. 24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 12 - 15 Kasım 2014
  11. Akman Yunus Emre, Arıkan Yavuz, Yalçınkaya Merter, Sökücü Sami, Lapçin Osman, Kabukçuoğlu Yavuz Selim. Diz eklemi çevresi yerleşimli dev hücreli kemik tümörlerinde küretaj, adjuvan tedavi ve çimentolama sonrası geç dönemdeki alt ekstremite deformite analizi. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 12 - 15 Kasım 2014
  12. Sami Sökücü, Umut Yavuz, Bilal Demir, Çağrı Özcan, Osman Lapçin, Yavuz Selim Kaçbukçuoğlu Femur deformitesi ve kısalığı olan hastalarda; aynı seansta femur intramedüller çivi ile düzeltme ve açılı LRS tipi eksteral fiksatör ile uzatma tedavi sonuçları 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 12 - 15 Kasım 2014.
  13. Sami Sökücü, Çağrı Özcan, Umut Yavuz, Bilal Demir, Osman Lapçin, Yavuz Selim Kabukçuoğlu. Fibulası sağlam olan ve fibulası sağlam olmayan AO 42A1 tibia kırıklarının intramedüller civi ile tedavisinin karşılaştırılması, 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 12 - 15 Kasım 2014.
  14. Pınar Özkan, Sebahat Aydil, Sami Sökücü, Kubilay Beng, Osman Lapçin, Yavuz Selim Kabukçuoğlu  Spastik serebral palsi’li hastalarda kalça rotasyonlarının gonyometrik ölçümü ile bilgisayarlı yürüme analizi kinematik grafikleri arasındaki ilişki 4.Ulusal Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Kongresi, 2013
  15. Yalçınkaya Merter, Özer Devrim, Aycan Osman Emre, Arıkan Yavuz, Lapçin Osman, Kabukçuoğlu Yavuz Selim. Yüzeyel yerleşimli anevrizmal kemik kisti: 8 olgunun değerlendirilmesi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim - 3 Kasım 2013
  16. S. Sökücü, B. Demir, U. Yavuz, O. Lapcin, Ç. Özcan, Y. S. Kabukçuoğlu, "Distal femur valgus deformitesinin akut düzeltilmesinde çivi-plak karşılaştırılması" 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim - 3 Kasım 2013
  17. Kubilay Beng, Sebahat Aydil, Sami Sökücü, Osman Lapçin, Muharrem İnan, Yavuz Selim Kabukcuoğlu  Türk toplumunda sağlıklı  çocuklarda 3 boyutlu yürüme analizi: Zaman mesafe parametreleri ile kinetik ve kinematik verileri.   23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim - 3 Kasım 2013
  18. Murat Gül, Ümit Selçuk Aykut, Mehmet Ordueri, Osman Lapçin, Ferdi Dırvar, Yavuz Selim Kabukçuoğlu.  Talus Osteokondral Lezyonlarının Tedavisinde Artroskopik Cerrahinin Yeri  Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 2012
 • Üyelikler
  Türk Tabibler Birliği / İstanbul Tabip Odası
  Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)
  Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
  Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK)
  TOTBİD Ortopedik Travma Şubesi
  TUSYAD Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
KAPAT

Kullanım KoşullarıLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus aut consequatur corporis deserunt dolorem doloribus esse explicabo facere, labore mollitia perferendis quae qui sapiente sint tempora ullam, veritatis vero voluptas.
Ab fugit maiores similique! Autem beatae cum dolorum ea fuga, iure labore magni natus necessitatibus pariatur perspiciatis, provident reprehenderit tenetur. Aperiam culpa eligendi illo impedit laborum nam sequi veritatis voluptatem.


Animi architecto commodi debitis dolorem doloribus eius, eligendi error est eveniet fuga itaque magni nesciunt, odio optio tempore temporibus tenetur voluptate voluptatem. Amet aut dicta eos, libero pariatur totam vitae!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Beatae dolorum molestiae officia! Aliquam aspernatur deleniti dignissimos enim expedita iste molestiae odio optio reprehenderit veniam! Incidunt ipsum libero molestias nobis vitae!
Atque debitis doloremque, dolores eum hic incidunt mollitia nam non odio officia reprehenderit tempora vitae voluptatem. A adipisci assumenda ducimus est, et illo, ipsa nostrum porro quaerat quod sint sunt.
Adipisci aperiam assumenda at ea earum eligendi, est exercitationem ipsa modi necessitatibus neque quam quia rem repellendus sapiente tenetur voluptate? Aut consectetur hic ipsam non quia rerum saepe sunt voluptates?


Ab harum illum in nisi quasi quos temporibus ut! Consectetur dolores dolorum, fugiat laboriosam libero maxime modi quaerat quasi! Ab adipisci delectus dolorum eligendi, nisi nobis possimus recusandae similique vitae?
Architecto consequatur laborum recusandae tempora. A accusantium aspernatur atque commodi consectetur consequatur corporis ea enim esse incidunt iste magnam modi natus possimus quis repellat sed sequi sit soluta totam, voluptas.