şifremi unuttum

Şifremi Unuttum

Prof. Dr. Ahmet Tiryaki

Aydın Üniversitesi Hastanesi - Psikiyatri

Randevu Al
 • Uzmanlık Alanları

   Psikiyatri

 • Eğitim

  1989: Bornova Anadolu Lisesi
  1996: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıp Doktoru)
  2001: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

   

 • Deneyim

  1996-2001: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD (Arş. Gör. Dr.)
  2002-2003: Balıklı Rum Hastanesi –Istanbul, Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi, Özel Bilgi Tıp Merkezi – Ankara (Uzm. Dr.)
  2004-2011: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yrd. Doç.)
  2011-2017: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi (Doç.)
  2017-: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Araştırma ve Yayınlar
  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
  1.    Tiryaki A, Karahan A, Civil Arslan F. ‘The Relationship of Insight with Psychopathology and Neuropsychological Functioning in Patients with Schizophrenia’ Türk Psikiyatri Dergisi (2017). Article in Press
  2.   Sağlam Aykut D, Civil Arslan F, Tiryaki A, Özkorumak Karagüzel E, Karakullukçu S. ‘Adverse Effect of Medication and Quality of Life in Patients Receiving Second Generation Antipsychotics: A Comparison of Long Acting and Oral Therapies’ Türk Psikiyatri Dergisi 28(1):11-6 (2017). Doi: 10.5080/u14944.
  3.   Tiryaki A, Sağlam Aykut D, Özkorumak Karagüzel E, Karahan SC ‘Comparison of levels of serum nitric oxide and asymmetric dimethylarginine levels in manic episodes in bipolar affective disorder before and after the treatment’ Anatolian Journal of Psychiatry 18(1):29-35 (2017). Doi: 10.5455/apd.214841
  4.   Sağlam Aykut D, Tiryaki A, Özkorumak E. ‘Mania Induced by Aripiprazole Use: a Case Presentation’ Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29(4): 370-373 (2016). DOİ: 10.5350/DAJPN2016290409.
  5.   Civil Arslan F, Tiryaki A, Yıldırım M, Özkorumak Karagüzel E, Keleş İ, Alver A, İnce İ, Öznur G. ‘The effects of edaravone in ketamine-induced model of mania in rats’ Acta Neurobiol Exp 76(3):192-198 (2016).
  6.   Civil Arslan F, Tiryaki A, Karagüzel Özkorumak E, Aral G, Sarıoğlu O, Sağlam Aykut D, İnce İ, Alver A. ‘Levels of ınterleukin 18, interleukin 6 and cognition in bipolar disorder’ Türk Psikiyatri Dergisi (Kabul edildi.) (2016). Doi: 10.5080/u17086.
  7.   Tiryaki A, Civil Arslan F, Yıldırım M. ‘Kleine-Levine syndrome co-occuring with bipolar disorder: Case report’ Nöropsikiyatri Arşivi DOİ: 10.5152/npa.2016.14876 (2016).
  8.   Sağlam Aykut D, Civil Arslan F, Özkorumak Karagüzel E, Karakullukçu S, Tiryaki A. ‘Current Clinical Variables in Schizophrenia Cases with Suicide Attempt History’ Türk Psikiyatri Dergisi (2016). Doi:10.5080/u16063.
  9.   Özkorumak Karagüzel E, Civil Arslan F, Tiryaki A, Osmanağaoğlu MA, Şimşek Kaygusuz E. ‘Sociodemographic features, depression and anxiety in women with life-long vaginismus’ Anatolian Journal of Psychiatry, 17(6): 489-495 (2016). Doi: 10.5455/apd.215372
  10.   Civil Arslan F, Sağlam Aykut D, İnce C, Tiryaki A. ‘Neutropenia and thrombocytopenia induced by quetiapine monotherapy: case report and review of literature’ Bulletin Of Clinical Psychopharmacology 26(3):319-23 (2016). Doi: 10.5455/bcp.20151219072235.
  11.   Beyhun NE, Çan G, Tiryaki A, Karakullulçu S, Bulut B, Yeşilbaş S, Kavgacı H, Topbaş M. ‘Validity and Reliability of the Turkish Version of Needs Based Biopsychosocial Distress Instrument of Cancer Patients (CANDI)’ Iran Red Crescent Med J; April 18(4): e27352 (2016). Doi: 10.5812/ircmj.27352.
  12.   Civil Arslan F, Tiryaki A, Sağlam Aykut D, Özkorumak Karagüzel E, İlter Çalışkan Z, Günaydın D. ‘Ağır Ruhsal Bozukluğu Olan Kilolu veya Obez Ayaktan Hasta Grubunda Gece Yeme Sendromu Yaygınlığı’ Türk Psikiyatri Dergisi, 26(4), 242-248 (2015).
  13.   Civil Arslan F, Uysal Korkmaz E, Özkorumak Karagüzel E, Tiryaki A. ‘Trazodone induced galactorrhea: a case report’ General Hospital Psychiatry, 37(4), 3731-3732 (2015). Doi:10.1016/j.genhosppsych.2015.04.002
  14.   Civil Arslan F, Tiryaki A, Özkorumak Karagüzel E. ‘A comparison of euthymic bipolar patients with unaffected first-degree relatives and healthy controls in terms of neuropsychological function’   International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 18, 208-214 (2013). Doi: 10.3109/13651501.2013.859706
  15.   Özkorumak E, Özten HS, Tiryaki A. Ayaktan başvuran psikiyatri hastalarında erişkin DEHB yaygınlığı, eş tanı oranı ve işlevsellik düzeyi. Anadolu Psikiyatri Derg 14(4):347-353 (2013). DOİ:10.5455/apd.40632. 
  16.   Özkorumak E, Tiryaki A, Yılmaz HK, İkbal M, Durmuş İ, Türk A. ‘Schizo-obsessive disorder in Marfan syndrome’ Anadolu Psikiyatri Derg, 14(3): 283-286 (2013). DOİ: 10.5455/apd.38851.
  17.   Aykut DS, Tiryaki A, Özkorumak E, Karahan C. ‘Nitric Oxide and Asymmetrical Dimethylarginine Levels in Acute Mania’ Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012;22(1):10-16. DOİ: 10.5455/bcp.20111212083708.
  18.   Yaylı S, Tiryaki A, Doğan S, İskender B, Bahadır S. ‘ Alopesi Areatada Stresin Rolü ve Hastaların Yaşam Kalitesinin Androgenetik Alopesi ve Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması’ Turkderm, 46:134-7 (2012).
  19.   Kesim M, Tiryaki A, Kadıoğlu M, Munci E, Kalyoncu Nİ, Yarış E. ‘The effects of sertraline on blood lipids, glucose, insulin and HBA1C levels: A prospective clinical trial on depressive patients’ J Res Med Sci, 16(12):1525-1531 (2011).
  20.   Özkorumak E, Karkucak M, Civil F, Tiryaki A, Özden G. ‘Sexual function in male patients with ankylosing spondylitis’ Int J Impot Res, 23(6):262-267 (2011). DOİ:10.1038/ijir.2011.37.
  21.   Toker T, Tiryaki A, Özçürümez G, İskender B. ‘Madde kullananlarda çocukluk örselenme yaşantılarının, madde kullanma eğilimi, benlik saygısı ve başa çıkma tutumları ile ilişkisi’ Turk Psikiyatr Derg, 22(2): 83-92 (2011).
  22.   Görgün S, Tiryaki A, Topbaş M. ‘Üniversite öğrencilerinde madde kullanma ve anne babaya bağlanma biçimleri’ Anadolu Psikiyatr Derg, 11:305-312 (2010).
  23.   Tiryaki A, Özkorumak E. ‘Do the obsessive compulsive symptoms have an effect in schizophrenia?’ Compr Psychiat, 51(4):357-362 (2010).
  24.   Tiryaki A, Özçürümez G, Sağlam D, Yavuz M. ‘Meme Kanseri Olan Kadınların Eşlerinin Hastalığa Tepkileri’ Anadolu Psikiyatr Derg, 11(2):95-101 (2010).
  25.   Gul N, Tiryaki A, Kultur SEC, Topbas, Ak I. ‘Prevalence of Attention Deficit Hyperactive Disorder and Comorbid Disruptive Behavior Disorders Among School Age Children in Trabzon’ Klin Psikofarmakol Bul, 20(1):50-56 (2010).
  26.   Tiryaki A, Özkorumak E, Aslan FC, Yavuz AA. ‘Remisyonda Testis Kanseri Hastalarında Cinsel Doyum ve Yaşam Kalitesi’ Anadolu Psikiyatr Derg, 10(3): 233-238 (2009).
  27.   Kültür SEÇ, Tiryaki A, Taşgın E. ‘Aripiprazole for Maladaptive Behavior in Mental Retardation: Case Reports’ Klin Psikofarmakol Bul, 19(3):293-296 (2009).
  28.   Tiryaki A, Özkorumak E, Ak İ. ‘Şizofrenide Eksiklik Sendromu’ Klin Psikofarmakol Bul, 19:75-86 (2009).
  29.   Tiryaki A, Kandemir G, Ak I. ‘Psikotrop İlaçların Yaşamı Tehdit Eden Yan Etkileri: Olgu Sunumu’ Turk Psikiyatri Derg, 17(2):147-51 (2006).
  30.   Ayvaz S, Hocaoglu C, Tiryaki A, Ak I. ‘Trabzon İl Merkezinde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve Gebelikteki İlişkili Demografik Risk Etmenleri’ Turk Psikiyatri Derg, 17(4):243-51 (2006).
  31.   Hocaoğlu Ç, Kandemir G, Tiryaki A, Muratoğlu H, Ak I. ‘Evaluation of Patients Hospitalized At The Psychiatry Clinic of A Training Hospital Over The Last Four Years In Turkey’ Pak J Med Sci, 22(1):60-63 (2006).
  32.   Cankurtaran ES, Ulug B, Saygi S, Tiryaki A, Akalan N. ‘Psychiatric morbidity, quality of life, and disability in mesial temporal lobe epilepsy patients before and after anterior temporal lobectomy’ Epilepsy Behav, Aug; 7(1): 116-122 (2005).
  33.   Tiryaki A, Yazıcı MK, Anil AE, Kabakci E, Karaagaoğlu E, Gogus A. ‘Reexamination of the characteristics of the deficit schizophrenia patients’ Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci,  253:221-227 (2003). (Tezden üretilmiştir.)
  34.   Kostakoğlu E, Batur S, Tiryaki A, Göğüş A. ‘Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirliği’ Turk Psikol Derg, 14(44): 23-32 (1999).
  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
  1.   Civil Arslan F, Tiryaki A, Yıldırım M. ‘Kleine-Levine syndrome co-occuring with bipolar disorder: Case report’ 8th International Congress on Psychopharmacology and the 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology April 20-24, 2016, Antalya, Turkey. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2016; 26 (Suppl. 1): S483—484.
  2.   Özkorumak Karagüzel E, Kural B, Tiryaki A, Keleş Altun İ, Özer Yaman S, Civil Arslan F. ‘Blood Levels of AgRP,CBG and cortisol in patients with bipolar disorder’ 8th International Congress on Psychopharmacology and the 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology April 20-24, 2016, Antalya, Turkey. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2016; 26 (Suppl. 1): S92.
  3.   Sağlam Aykut D, Civil Arslan F, Özkorumak Karagüzel E, Karakullukçu S, Tiryaki A. ‘Clinical presentation and prognosis in schizophrenia cases with suicide history’ 8th International Congress on Psychopharmacology and the 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology April 20-24, 2016, Antalya, Turkey. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2016; 26 (Suppl. 1): S50
  4.   Civil Arslan F, Tiryaki A, Özkorumak Karagüzel E, Aral G, Sarıoğlu O, Sağlam Aykut D, İnce İ, Alver A. ‘Levels of ınterleukin 18, interleukin 6 and cognition in bipolar disorder’ 8th International Congress on Psychopharmacology and the 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology April 20-24, 2016, Antalya, Turkey. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2016; 26 (Suppl. 1): S13.
  5.   Aral G, Civil Arslan F, Özkorumak Karagüzel E, Tiryaki A, Sağlam Aykut D. ‘Three Pregnant Bipolar Patients Treated with Quetiapine with Manic Episodes’ 8th International Congress on Psychopharmacology and the 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology April 20-24, 2016, Antalya, Turkey. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2016; 26 (Suppl. 1): S315.
  6.   Çalışkan İlter Z, Özkorumak Karagüzel E, Ak İ, Tiryaki A. ‘Relationship of internalized stigma with coping strategies and functioning in patients with bipolar disorder’ 8th International Congress on Psychopharmacology and the 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology April 20-24, 2016, Antalya, Turkey. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2016; 26 (Suppl. 1): S125.
  7.   Cankaya Kizilay P, Tiryaki A. ‘Antipsychotic prescribing patterns in outpatients with severe mental illness’ 24th European Congress of Psychiatry, 12-15 March 2016, Madrid, Spain. EW622, Doi: 10.1016/j.eurpsy.2016.01.740
  8.   Kızılay P, Tiryaki A, Civil Arslan F. ‘The prevalance of metabolic syndrome in outpatients with severe mental illness in antipsychotic monotherapy or polypharmacy’ 7 th international congress on psychopharmacology and 3rd international symposium on child and adolescent psychopharmacology, April 15-19, 2015 Antalya, Turkey. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015; 25 (Suppl. 1): S58-59. (Tam metin bildiri).
  9.   Aykut DS, Tiryaki A, Özkorumak E. ‘Mania induced by aripiprazole use: a case presentation’ 7 th international congress on psychopharmacology and 3th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, April 15-19, 2015, Antalya, Turkey. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015; 25 (Suppl. 1): S368.
  10.   Kızılay P, Tiryaki A, Özkorumak E, Arslan FC. ‘A mania with Psychotic Features Upon Discontinuing Varenicline Therapy in a Patient with a Past History of Depression’  23th European Congress of Psychiatry. 28-31 March 2015, Vienna, Austria. Article:1123 - Topic: EPV03 – e-Poster 03: Bipolar Disorders.
  11.   Bildik H, Özkorumak E,  Tiryaki A. ‘The comparison of neurocognitive functions in psychiatric patients with and without attention deficit hyperactivity disorder comorbidity and healthy volunteers’ 5 th international congress on psychopharmacology and İnternational Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology,  Oct 30- Nov 3,  2013, Antalya, Turkey. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013; 23 (Suppl.1): S217.
  12.   Karahan A, Tiryaki A, Iskender B, Özkorumak E. ‘Evaluation of insight and functional recovery in patients with schizophrenia’ 20th European Congress of Psychiatry, Prag, Çek Cumhuriyeti, P-1317, 2012.
  13.   Güneş G, Tiryaki A, Özkorumak E, Ak İ. ‘ The Impact of Stressful Life Events on the Functionality of Patients with Schizophrenia’ TAP Psychopharmacology Therapeutics Update 2012, Antalya, Turkey, 22 (Suppl 1): S34, 2012.
  14.   Keleş İ, Güneş G, Tiryaki A. ‘Hashimato’s Encephalopathy: A case report’ TAP Psychopharmacology Therapeutics Update 2012, Antalya, Turkey, 22 (Suppl 1): S117, 2012.
  15.   Özkorumak E, Hidiroğlu H, Tiryaki A, Ak İ. ‘Evaluation of patients with obstructive sleep apnea syndrome referred to the sleep disorders unit of a university hospital’ 4th International Congress on Psychopharmacology, Antalya,Turkey, PP-126,s200, 2011.
  16.   Karahan A, Tiryaki A, Iskender B, Özkorumak E. ‘Evaluation of insight and functional recovery in patients with schizophrenia’ 4th International Congress on Psychopharmacology, Antalya,Turkey, PP-107,s187-88, 2011.
  17.   Çengel Kültür SE, Tiryaki A, Göker Z, Gül N, Ak İ. ‘Prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Subtypes among School age Children in Trabzon’ 18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), Istanbul, P321, p. 189, 2008.
  18.   Tiryaki A, Özkorumak E, Civil F, Yavuz M. ‘Psychological Distress in Breast Cancer Patients’ World Psychiatric Association International Congress, Melbourne, Australia, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry,  41 (suppl. 2): PP219, 2007.
  19.   Tiryaki A, Cengel Kültür E, Tasgın E. ‘Aripiprazol for Maladaptive Behavior in Mental Retardation’ World Psychiatric Association International Congress, Melbourne, Australia, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 41 (suppl. 2): PP218, 2007.
  20.   Tiryaki A, Kandemir G, Ak İ. ‘Psychiatric Evaluation of Patients with Medically Unexplained Symptoms in Tertiary Clinics’ World Psychiatric Association International Congress, İstanbul, Türk Psikiyatri Dergisi, 17(suppl. 1): PP212, p297, 2006.
  21.   Hocaoglu C, Ayvaz S, Tiryaki A, Ak İ. ‘Frequency of Postpartum Depression in Trabzon Province’ The 8th Annual Scientific Meeting of the EACLPP, İstanbul, Journal of Psychosomatic Research 59(1); PP43, p32, 2005.
  22.   Yazici K, Tiryaki A, Anil AE, Kabakci E, Göğüş A. ‘Is deficit syndrome a separate disease within the syndrome of schizophrenia?’ 15th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology, Barcelona, Spain, The Journal of The European College of Neuropsychopharmacology 12(suppl. 3): P.2.048, S 275; 2002.
  C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : -
  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
  1.   Sağlam Aykut D, Civil Arslan F, Özkorumak Karagüzel E, Selçuk E, Uysal S, Tiryaki A. ‘Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarına Genel Bakış’ Klinik Psikiyatri, 20: 114-120 (2017)
  2.   Karabulut Gül H, Tiryaki A. ‘Majör ve Minör Nörokognitif Bozukluklar: Demanslarda Kognitif Sorunların Tedavisi’ Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 10(1):50-8 (2017).
  3.   Civil Arslan F, Özkorumak Karagüzel E, Sağlam Aykut D, Kocagöz Kübra, Kutlu G, Baz A, Tiryaki A. ‘Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Adli Olguların İncelenmesi’  Adli Tıp Dergisi, 30(3):205-212 (2016)
  4.   Civil Arslan F, Tiryaki A. ‘Kadın ve Ruh Sağlığı’ Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Özel Dergisi, 1(1), 40-44. (2015).
  5.   Özkorumak E, Ercan E, Arica DA, Tiryaki A. ‘Yanan Ağız Sendromu: Somatoform Bozukluk mu?’ AJCI 2014;8(3):132-134.
  6.   Özkorumak E, Gazioğlu S, Tiryaki A, Velioğlu SK,  Kızılay P. ‘Comparison of Psychiatric Features Between Conversion Disorder And Epilepsy Patients Wıth Non-Intractable Seizure’ Epilepsi 2014;20(2):82-86. DOİ: 10.5505/epilepsi.2014.95967
  7.   Özkorumak E, Aykut DS, Tiryaki A. ‘Comparison of Middle-Elder patients with Bipolar Disorder in manic episode with young patients with Bipolar Disorder in manic episode’ JMOOD. 2014;4(2):47-52 Doi:10.5455/jmood.20131209121307
  8.   Tiryaki A. ‘Demansın Çeşitli Klinik Görünümleri’ Psikiyatride Güncel, 3(3): 181-193 (2013).
  9.   Özkorumak E, Tiryaki A, Civil Arslan F, Yavuz MN. ‘Psychological Distress of Women with Breast Cancer: Remission versus Treatment’ The Journal of Breast Health, 8(1):29-34 (2012).
  10. Hıdıroğlu H, Özkorumak E, Tiryaki A, Ak. İ. ‘Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Ruhsal Bozuklukların Dağılımı’ Klinik Psikiyatri Dergisi, 15:18-25 (2012).
  11.  Şahin E, Tiryaki A. ‘Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebek Annelerinde Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi’ Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 21(3):155-63 (2011).
  12.  Özkorumak E, Tiryaki A. ‘Davranışsal Bağımlılık Olarak Kontrol Edilemeyen Satın Alma Davranışı’ Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP),5(1-3):14-18 (2011).
  13.    Tiryaki A. ‘Şizofrenide Ruhsal Toplumsal Risk Etmenleri Üzerine Eleştirel Bir Gözden Geçirme’ Klinik Psikiyatri Dergisi, 11 (Ek5):3-8 (2008).
  14.  Tiryaki A, Özkorumak E, Ak İ. ‘Kronik Lityum Zehirlenmesine Bağlı Koreoatetoz’ Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2(3-4):21-26 (2008).
  15.   Tiryaki A, Özkorumak E, Ak İ. ‘Şizofreni Tanısı Almış Poliklinik Hastalarında Psikiyatrik Eş Tanılar’ Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 17:174-180 (2007).
  16.   Göker Z, Tiryaki A, Ak İ. ‘Normal Dışı Cinsel Davranışın Tanımlanması Sorununa Bir Örnek’ Türkiye’de Psikiyatri, 9(2): 135-39 (2007).
  17.  Tiryaki A, Özkorumak E. ‘Tıbbi Tedavilerin Yetersiz Kaldığı Bir Endokrin Bozukluk Olgusu’ Klinik Psikiyatri Dergisi, 10(1):46-52 (2007).
  18.  Özkorumak E, Tiryaki A, Özten S. ‘Sikloid Psikoz: Bir Olguyu Tartışmak’ Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8:149-153 (2007).
  19.   Hocaoğlu Ç, Kaygusuz E, Tiryaki A, Özkorumak E, Yazıcı M, Ak İ. ‘Son Dört Yıl İçinde Bir Eğitim Hastanesi Psikiyatri Polikliniği Sağlık Kuruluna Başvuran Olguların Değerlendirilmesi’ Adli Psikiyatri Dergisi, 3(1): 15-18 (2006).
  20.  Tiryaki A, Kandemir G, Aktepe E, Ak İ. ‘Farklı Klinik Görünümlerle Başvuran İki Nörosifilis Olgusu’ Klinik Psikiyatri Dergisi, (8): 100-104 (2005).
  21.  Çengel Kültür S E, Tiryaki A, Ünal F. ‘Ayrılma anksiyetesi bozukluğu olan çocuklarda sosyodemografik ve klinik özellikler’ Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 10(1): 3-8 (2003).
  22.   Pektaş Ö, Mırsal H, Kalyoncu A, Tiryaki A, Beyazyürek M. ‘Alkol bağımlılığında nüks ve eş tutumları’ Bağımlılık Dergisi, 3(2):98-102 (2002).
  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
  1.   Devrimci Özgüven H, Atmaca M, Baran Z, Cengisiz C, Çınae C, Erol A, Genç Y, Karadağ H, Karakülah K, Karasu U, Kaya MC, Özcan H, Tiryaki A, Üçok A, Varlık C, Yazar SM, Yıldız M. ‘Şizofreni Hastalarında Paliperidon Palmitat Tedavisinini Etkililik ve Güvenliliği: Çok Merkezli Retrospektif Çalışma’ 2. Psikiyatri Zirvesi & 9. Ulusal Anksiyete Kongresi, 8-12 Mart 2017, Antalya.
  2.   Sağlam Aykut D, Aral G, Tiryaki A. ‘Mani Tablosuyla Başvuran Yaşlı Bir Hastada Uzun Süreli Yüksek Doz Valproik Asit Kullanımına Bağlı Gelişen Geri Dönüşümlü Parkinsonizm: Bir Olgu Sunumu’ 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 16-20 Kasım 2016, Antalya, Poster bildiri.
  3.   Kızılay P, Tiryaki A, Civil Arslan F. ‘Ayaktan Takip Edilen Şizofreni hastalarında Antipsikotik Polifarmasi Uygulaması’ Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Yıllık Toplantısı Ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015, Kuşadası, SS09. 
  4.   Civil Arslan F, Sağlam Aykut D, Yıldırım M, Özkorumak Karagüzel E, Tiryaki A.  Paliperidon Palmitat Tedavisine Bağlı Gelişen Tardiv Diskinezi. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım 2015, Antalya, PS030.
  5.   Sağlam Aykut D, Civil Arslan F, Özkorumak Karagüzel E, Tiryaki A.  ‘Yan Etki ve Yaşam Kalitesi Açısından Oral ve Depo Atipik antipsikotiklerin Karşılaştırılması’ 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım 2015, Antalya, PS021.
  6.   Civil Arslan F, Sağlam Aykut D, İnce C, Tiryaki A, Özkorumak Karagüzel E. ‘Ketiapin Kullanımına Bağlı Gelişen Nötropeni Ve Trombositopeni’ 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım 2015, Antalya, PS029. 
  7.   Günaydın D, Tiryaki A, Sağlam Aykut D, Civil Arslan F. ‘Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Ayaktan Hasta Grubunda Cinsel İşlev Bozukluğu Sıklığı’ 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım 2015, Antalya, PS080.
  8.   Sağlam Aykut D, Civil Arslan F, Özkorumak Karagüzel E, Tiryaki A. ‘Şizofreni ve Bipolar Bozukluk; Boyutsal Açıdan Bir Değerlendirme’ 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım 2015, Antalya, PS007.
  9.   Civil Arslan F, Tiryaki A, Yıldırım M, Keleş İ, Gedikli Ö, Özkorumak Karagüzel E. ‘Bipolar Bozuklukta Edaravonun Etkisinin Değerlendirilmesi: Deneysel Hayvan Modeli. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 12-16 Kasım 2014, Antalya, PB-071.
  10.   Civil Arslan F, Çalışkan İlter Z, Keleş İ, Özkorumak Karagüzel E, Tiryaki A. ‘Terapötik Lityum Seviyesinde Gelişen Nörotoksisite: İki Olgu Sunumu’ 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 12-16 Kasım 2014, Antalya, PB-234.
  11.  Civil Arslan F, Uysal E, Özkorumak Karagüzel E, Tiryaki A. ‘Trazodon Kullanımına Bağlı Gelişen Galaktore: Olgu sunumu’ 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 12-16 Kasım 2014, Antalya, PS219.
  12.  Özkorumak E, Karkucak M, Korkmaz E, Keleş İ, Tiryaki A, Çapkın E. ‘Fibromyaljide Travmatik Yaşantılar ve Cinsel İşlevler’ 49.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 24-28 Eylül 2013, İzmir, P:SB:17 (Sözel bildiri).
  13.   Özkorumak E, Aykut DS, Tiryaki A. ‘Orta-ileri yaş Bipolar Bozukluk Hastalarının Genç Bipolar Bozukluk Mani Hastalarıyla Karşılaştırılması’ 49.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 24-28 Eylül 2013, İzmir, P:PB05.
  14.   Özkorumak E, Arslan FC, Keleş İ, Duran B, Tiryaki A. ‘Hipotiroidizm ile Şiddetlenen bir EPS Olgusu’ 49.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 24-28 Eylül 2013, İzmir, P:PB30.
  15.   Özkorumak E, Kaygusuz Şimşek E, Civil Arslan F, Tiryaki A, Osmanoğlu MA. ‘ Vajinismusu Olan Kadınlarda Depresyon, Anksiyete Düzeyi ve Cinsel İşlevler’ 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2012, Bursa, Türkiye, Poster Bildiri 98.
  16.   Özkorumak E, Ercan E, Aksu Arıca D, Tiryaki A. ‘Yanan Ağız Sendromu: Somatoform Bozukluk mu?’ 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2012, Bursa, Türkiye, Poster Bildiri 91.
  17.   Tiryaki A. ‘Şizofrenide Temel Tedavi Algoritmaları’ TPD 16. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Nisan 2012, Antalya, Türkiye, Kurs-1 Temel Tedavi Algoritmaları, s17-8.
  18.   Tiryaki A. ‘On Soruda Şizofreni Tedavisinde Antipsikotik Değişimi’ TPD 16. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Nisan 2012, Antalya, Türkiye, On Soruda Bir Konu-1, s45-8.
  19.   Keleş İ, Tiryaki A, Güneş G. ‘ Yaşlıda Tıbbi Tedavilere İkincil İlk Atak Psikoz’ TPD 16. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Nisan 2012, Antalya, Türkiye, Olgu Sunumu 28: s67-9.
  20.   İskender B, Tiryaki A, Karahan A, Özkorumak E. ‘Şizofrenide çocukluk çağı örselenme yaşantılarının bilişsel işlevler, yaşam kalitesi ve disosiyatif belirtilerle ilişkisi’ 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2011, Antalya, Türkiye, Ödüle Aday Sözel Bildiri, Özet Kitabı, s.105.
  21.   Özkorumak E, Tiryaki A, Kılıç Yılmaz H, Durmuş İ, İkbal M. ‘Marfan Sendromunda Şizo-Obsesyon’ 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2011, Antalya, Türkiye, Poster Bildiri, Özet Kitabı, s.85.
  22.   Özkorumak E, Özten HS, Tiryaki A. ‘Çocukluktan Erişkinliğe Uzanan DEHB’ 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2011, Antalya, Türkiye, Poster Bildiri, Özet Kitabı, s.25.
  23.   Tiryaki A. ‘Kanser Hastalarında Cinsel İşlevler ve Cinsel Yaşam’ 10. Ulusal Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Ekim 2010, Erzurum, Türkiye, Panel Konuşması, Anadolu Psikiyatri Derg, 11(Suppl.1):S3.
  24.   Tiryaki A. ‘Deliryum Tedavisinde Psikiyatri Gözüyle’ Akademik Geriatri, Mayıs 2010, Gazimağusa, Kıbrıs, Panel Konuşması, Kongre Özet Kitabı, s.181-182.
  25.   Tiryaki A, Aykut Sağlam D, Özkorumak E, Karahan SC. ‘İkiuçlu Bozukluk Mani ve Remisyon Dönemlerinde NO ve ADMA Düzeyleri’ 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2010, İzmir, Türkiye, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı, s.265.
  26.   Aykut Sağlam D, Tiryaki A, Özkorumak E. ‘Akut Mani Nöbetinde NO ve ADMA Düzeyleri’ 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2010, İzmir, Türkiye, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı, s.264.
  27.   Özkorumak E, Karkucak M, Aslan Civil F, Tiryaki A, Özden G. ‘ Ankilozan Spondilitte Cinsel İşlevlerin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması’ 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2010, İzmir, Türkiye, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı, s.243.
  28.   Özten HS, Özkorumak E, Tiryaki A. ‘ Erişkin DEHB Tanısına Giderken’ 19. Anadolu Psikiyatri Günleri, Haziran 2010, Eskişehir, Türkiye,  Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı, P-33.
  29.   Arslan FC, Tiryaki A, Sarıoğlu O. ‘Bipolar Bozuklukta Nörobilişsel Endofenotipler’ 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2009, Ankara, Türkiye, Sözel Bildiri, Kongre Özet Kitabı, s.261.
  30.   Şahin E, Tiryaki A. ‘KTÜ Tıp Fakültesi Yenidoğan Ünitesinde Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebek Annelerinin Normal Doğum Ağırlıklı Term Bebek Anneleri ile Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri Bakımından Karşılaştırılması’ 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2009, Ankara, Türkiye, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı, s.215.
  31.   Görgün S, Tiryaki A, Topbaş M. ‘KTÜ Öğrencilerinde Madde Kullanımı ve Anne Babaya Bağlanma Biçimleri’ 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2009, Ankara, Türkiye, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı, s.210.
  32.   Özkorumak E, Tiryaki A. ‘Kontrol Edilemeyen Alışveriş Davranışı Gösteren Bir Olgu’ 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2009, Ankara, Türkiye, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı, s.151.
  33.   Özkorumak E, Tiryaki A. ‘Depresyon, Demansa Bağlı Psikoz, Deliryumun Tedavisi Vaka Örnekleri’ 7. Ulusal Geriatri Kongresi, Haziran 2008, Çeşme-İzmir, Türkiye, Panel Konuşması, Kongre Kitabı, s.27-31.
  34.   Tiryaki A. ‘Şizofreni Hastalığı’nda Toplumsal Risk Etmenleri Üzerine Son Tartışmalar’ 17. Anadolu Psikiyatri Günleri, Epidemiyoloji’den Kliniğe, Haziran 2008, Zonguldak, Türkiye, Panel Konuşması Kongre Özet Kitabı, s.13.
  35.   Toker T, Tiryaki A. ‘Madde Kullananlarda Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Madde Kullanma Eğilimi, Benlik Saygısı ve Başa Çıkma Tutumları ile İlişkisi’ 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu, Ekim 2008, Antalya, Türkiye, Kongre Özet Kitabı, p.187.
  36.   Tiryaki A, Sağlam D, Yavuz M. ‘Meme Kanserinin Hasta Eşleri Üzerine Etkisi’ 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 22-27 Ekim 2007, İstanbul, Türkiye, Kongre Özet Kitabı, Poster Bildiri. s. 319.
  37.   Tiryaki A, Göker Z, Ak I ‘Normal Dışı Cinsel Davranışın Tanımlanması: Olgu Sunumu’ 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 22-27 Ekim 2007, İstanbul, Türkiye, Kongre Özet Kitabı. Poster Sunumu, s.218.
  38.   Tiryaki A. ‘Avrupa Birliği Sürecinde Türk Toplumunun Sınır Sorunu ya da ‘Başkalarının Hayatı’ 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 22-27 Ekim 2007, İstanbul, Türkiye, Kongre Özet Kitabı, Panel Sunumu. s.113-114.
  39.   Selçuk H, Ünal H, Özçürümez G, Tiryaki A, Savaş N, Gür G, Yılmaz U. ‘Organik ve Fonksiyonel Dispepsili Hastalarda Uyku Kalite ve Kantitesi ile Rüya Niteliklerinin Değerlendirilmesi’ 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 04-07 Kasım 2006, Istanbul, Türkiye, Kongre Özet Kitabı, PB.03/17
  40.   Tiryaki A, Civil F, Yavuz AA. ‘Remisyonda Olan Testis Kanseri Hastalarının Ruhsal Belirtiler ve Uyum Bakımından Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması’ 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 01-05 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye, Kongre Özet Kitabı, Poster Bildiri, s. 383-384
  41.   Tiryaki A, Özkorumak E. ‘Obsesif Kompulsif Belirtileri Olan Olmayan Şizofreni Hastalarında Klinik Özellikler, Bilişsel İşlevler ve Yaşama Kalitesi: Ön Sonuçlar’ 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 01-05 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye, Kongre Özet Kitabı, Poster Bildiri, s. 532-533.
  42.   Tiryaki A, Özkorumak E, Özten S. ‘Sikloid Psikozu Hatırlamak: Akut ve Geçici Psikotik Bozuklukla Başvuran Bir Olgu’ 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 01-05 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye, Kongre Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.534-535.
  43.   Tiryaki A, Civil F, Özkorumak E, Ak İ. ‘Hiperpigmente Cilt Bulguları ile Dikkat Çeken Bir Majör Depresyon Olgusu’ 15. Anadolu Psikiyatri Günleri, 14-17 Haziran 2006, Samsun Türkiye, Kongre Özet Kitabı, Poster Bildiri, S.47
  44.   Selçuk H, Ünal H, Özçürümez G, Tiryaki A, Savaş N, Gür G, Yılmaz U. ‘Organik ve fonksiyonel dispepsili hastalarda uyku kalite ve kantitesi ile rüya niteliklerinin değerlendirilmesi’ 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 5-7 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye, Kongre Özet Kitabı, Poster Bildiri s.121.
  45.   Tiryaki A, Özkorumak E, Ak İ. ‘Ayaktan Başvuran Şizofreni Hastalarında Psikiyatrik Eştanılar’ 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 15-20 Kasım 2005, Erzurum, Türkiye, Kongre Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.163.
  46.   Tiryaki A, Kandemir G, Ak İ. ‘Psikotrop ilaç yan etkileri gözlenen bir olgu: Nöroleptik malign sendrom ve serotonin sendromu ne denli örtüşmektedir?’ IX. Bahar Sempozyumu, 13-17 Nisan 2005, Antalya, Türkiye, Kongre Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.281-283
  47.   Tiryaki A, Kandemir G, Aktepe E, Ak İ. “Farklı klinik görünümlerle başvuran iki nörosifilis olgusu” 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 28 Eylül-3 Ekim 2004, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, Poster Bildiri, s.525-526.
  48.   Tiryaki A, Ak İ. ‘Kronik lityum intoksikasyonuna bağlı koreoatetosis’ 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 28 Eylül-3 Ekim 2004, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, Poster Bildiri, s.736-737       
  49.   Hocaoğlu Ç, Kandemir G, Tiryaki A, Sarıoğlu O, Muratoğlu H, Ak İ. ‘Son dört yıl içinde bir eğitim hastanesi psikiyatri kliniğinde yatan hastaların değerlendirilmesi’ 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 28 Eylül-3 Ekim 2004, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, Poster Bildiri, s.706-708.
  50.   Hocaoğlu Ç, Kaygusuz E, Tiryaki A, Özkorumak E, Yazıcı M, Ak İ. ‘Son dört yıl içinde bir eğitim hastanesi psikiyatri polikliniği sağlık kurulunda başvuran hastaların değerlendirilmesi’ 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 28 Eylül-3 Ekim 2004, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, Poster Bildiri, s.239-241.
  51.   Mırsal H, Kalyoncu A, Pektaş Ö, Tiryaki A, Beyazyürek M. ‘Dirençli depresyon tanısı konan 60 yaş üstü hastalarda olanzapin ekleme tedavisi’ 38 . Ulusal Psikiyatri Kongresi, Marmaris, Türkiye, 22-27 Ekim 2002, Program ve Kongre Bildirileri Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.165.
  52.   Şahin E, Kalyoncu A, Tiryaki A, Beyazyürek M. ‘Cilt yolma: olgu sunumu’ 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Marmaris, Türkiye, 22-27 Ekim 2002, Program ve Kongre Bildirileri Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.190.
  53.   Pektaş Ö, Mırsal H, Kalyoncu A, Tiryaki A, Yazıcı AH, Beyazyürek M. ‘Remisyondaki alkol bağımlılarında kontrol odağı’ 38 . Ulusal Psikiyatri Kongresi, Marmaris, Türkiye, 22-27 Ekim 2002, Program ve Kongre Bildirileri Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.58.
  54.   Kalyoncu A, Mırsal H, Pektaş Ö, Gümüş Ö, Tiryaki A, Beyazyürek M. ‘Remisyondaki alkol bağımlılarında suçluluk ve utanç duyguları’ 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Marmaris, Türkiye, 22-27 Ekim 2002, Program ve Kongre Bildirileri Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.59.
  55.   Cengel E, Tiryaki A, Unal F. ‘Ayrılma anksiyetesi bozukluğu olan çocuklarda sosyodemografik ve klinik özellikler’ 9. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Adana, Türkiye, 28-30 Nisan 1999, Poster Bildiri Özet Kitapçığı, Poster bildiri, s.45.
  F. Diğer yayınlar:
  F-I-Atıflar:
   Toplam atıf sayısı: 143 (18.04.2017 tarihli ‘Web of Science’ taramasına gore)
  Atıf  açısından WoS de değerlendirilen makale sayısı: 28
  Kendi kendine atıf hariç toplam atıf sayısı: 141
  Yıllık ortalama atıf sayısı: 10.21
  Her makale için ortalama atıf sayısı: 5.11
  h indeksi: 6
  FII- Kitap editörlüğü-yok
  FIII-Kitap bölümü
  F-III-1. Özer S, Tiryaki A (2007) ‘Şizofreni Spektrum Bozuklukları’ Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar, 1. Baskı, H Soygür, K Alptekin, E. Cem Atbaşoğlu, H Herken (Ed.), Ankara Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım, s. 302-320.
  F-III-2. Özer S, Tiryaki A (2007) ‘Şizofreni ile İlişkili Yeni Bir Kavram: “Şizo-obsesif Bozukluk” Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar, 1. Baskı, H Soygür, K Alptekin, E. Cem Atbaşoğlu, H Herken (Ed.), Ankara Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım, s.321-329.
  F-III-3. Tiryaki A, Ak İ. (2007) ‘Psikiyatride Kullanılan Diğer İlaçlar’ Psikiyatri Temel Kitabı, 1. baskı, E Köroğlu, C Güleç (Ed.), Ankara, HYB Basım Yayın, s. 702-713.
  F-III-4. HJ Jaffe, JC Anthony (Çev. Tiryaki A, Ak İ.) (2005) Madde Kullanımına Bağlı Bozukluklar: Giriş ve Genel Bakış. Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8. baskı, cilt 2, BJ Sadock, VA Sadock (Ed.) H Aydın, A Bozkurt (Çev. Ed.), Ankara, Güneş Kitabevi, s. 1137-1168.
  FIV- Kongre, kurs ve sempozyumlarda davetli olarak yapmış olduğu konuşma bölümleri, panel-oturum başkanlıkları
  F-IV-1. Tiryaki A. ‘Geriatrik Hastada Delirium: Deliriumda Tedavi – Yeni Çalışmalar’ 9. Akademik Geriatri Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, Türkiye, Panel Konuşması.
  F-IV-2. Tiryaki A. ‘Nikotinik reseptörler, bilişsel-kognitif belirtiler ve tedavide yeni ümitler‘ Psikiyatri Akademisi 2016 İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi (İPEK), 7-10 Nisan 2016, Çeşme-İzmir, Türkiye, Panel Konuşma.
  F-IV-3. Tiryaki A. ‘Bilişsel rehabilitasyon uygulamalarının şizofreni tedavisindeki yeri‘ Psikiyatri Akademisi İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi 2015, 2-5 Nisan 2015, , Kıbrıs, Panel Konuşması.
  F-IV-4. Tiryaki A. ‘Depresyon ve Panik Bozukluğuna Yaklaşım’ Trabzon Tabip Odası Eğitim Toplantıları, 21.01.2015, Trabzon, Türkiye, Oturum Başkanlığı-Tartışmacı.
  F-IV-5. Tiryaki A. ‘Patoloğun Duygulanımı’ 24. Ulusal Patoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2014, Trabzon, Türkiye, Oturum Başkanlığı.
  F-IV-6. Tiryaki A. ‘Demans kavramı nedir ve demanslarda ayırıcı tanı nasıl yapılır?’ 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi- Sınıflandırmalardan Tedaviye yeni yaklaşımlar, yeni ufuklar, 24-28 Eylül 2013, İzmir, Türkiye, Panel Konuşması.
  F-IV-7.  Tiryaki A. ‘Uzman Olduktan Sonra Psikiyatri…’ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sürekli Tıp Eğitimleri, Psikiyatrik Tedavilerde Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar, 31 Mayıs- 1 Haziran 2013, Ankara, Türkiye, Panel Konuşması
  F-IV-8. Tiryaki A. ‘Davranışsal Belirtilerin Tedavisinde Güncelleme: Ne Delil Var?’ 3. Ulusal Alzheimer Kongresi, 21-23 Mart 2013, İstanbul, Türkiye, Panel Konuşması.
  F-IV-9.  Tiryaki A. ‘Bipolar bozukluğun koruyucu sürdürüm tedavisinde karşılaşılan güçlükler, yeni tedavi yaklaşımları, direnç durumları ve bunların tedavisi’ Psikiyatri Akademisi İnteraktif Psikiyatri Eğitim Günleri, 5-8- Nisan 2012, Antalya, Türkiye, Panel Konuşması.
  F-IV-10.  Tiryaki A. ‘Antidepresanlar Zaman İçinde Etkinliklerini Kayıp mı ediyor?’ başlıklı oturum başkanlığı-moderatör- Depresyon ve Bipolar Bozukluklar Akademisi, 2-4 Aralık 2011, Antalya, Türkiye.
  F-IV-11. Tiryaki A. ‘Şizofrenide İlk Atak’ Ergenlerde Psikotik Durumlar, 16. Ergen Günleri, 17-19 Kasım 2011, Trabzon, Türkiye. Panel Konuşması.
  F-IV-12. Tiryaki A. ‘Sigara Bağımlılığında Psikososyal Destek’ Tütün ve Kontrolü ve Sigara Bırakma Kursu, 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Trabzon, Türkiye.
  F-IV-13. Tiryaki A. ‘1. Beyin Platformu’ Karadeniz Psikiyatri Günleri’de panel başkanlığı, 28 Mayıs 2011, Samsun, Türkiye.
  F-IV-14. Tiryaki A.  ‘Olgularla Yaşlı Depresyonu’ Akademik Geriyatri 2011 Kongresi “Geriyatrik Nöropsikiyatride Tanı ve Tedavi Kursu 2011” 25-29 Mayıs 2011, Antalya Türkiye.
  F-IV-15. Tiryaki A.  ‘Atipik Antipsikotik Kullanımında Metabolik İzlem’ 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi “Şizofrenide Beden Sağlığı ve Atipik Antipsikotikler” Sempozyumu 24 Ekim 2007, İstanbul, Türkiye.
  F-IV-16. Tiryaki A. ‘Örnek Makale Taslağının Sunulması’ Psikiyatri Forumu ‘Şizofreni’ Atölye Çalışması 14-15 Nisan 2007, Istanbul, Türkiye.
  F-IV-17. Tiryaki A. ‘Menopoz ve Depresyon İlişkisi: Cinsiyet Hormonlarının Yeri’ I. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi, 5-9 Mart 2005, İstanbul, Türkiye. Panel Konuşması.                                                                                                    
  G-Diğer bilimsel faaliyetler:
  G-I-Dergi yayın kurulu üyeliği ve hakemlik
  G-I-1. Anadolu Psikiyatri Dergisi Yayın Kurulu üyeliği, 2011-2013
  G-I-2. Klinik Psikiyatri Dergisi Yayın Kurulu üyeliği, 2011- 2013
  G-I-3. Psychotherapy and Psychosomatics dergisinde makale danışmanlığı- 1 adet yazı; 2011
  G-I-4. Türk Psikiyatri Dergisi makale danışmanlıkları -11 adet yazı; 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016
  G-I-5. Psychiatry Research dergisinde makale danışmanlıkları -2 adet yazı; 2006, 2009
  G-I-6. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni makale danışmanlıkları -4 adet yazı; 2005, 2006, 2007, 2011
  G-I-7. Nöropsikiyatri Arşivi makale danışmanlıkları – 2 adet; 2016, 2017
  G-I-8. Türk Psikiyatri Dergisi Yayın Kurulu – katkıda bulunanlar, 1997 (güz) - 2000 (bahar) yılları arasında
  G-I.9. Bağımlılık Dergisi Yayın Kurulu üyeliği, 2002 yılı bahar ve yaz sayılarında
  G-I.10. Anadolu Psikiyatri Dergisi makale danışmanlıkları – 8 adet yazı; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
  G-II-Kongre düzenleme kurul üyeliği
  G-II-1. Türkiye Psikiyatri Derneği 21. Yıllık Toplantısı-Klinik Eğitim Sempozyumu Araştırma Bildiri Ödülü Jüri Üyesi - 2017
  G-II-2. Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu (Sosyal Program Alt Kurul) Üyeliği; 2009-2010
  G-II-3. Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu (Poster ve Sözel Bildiri Alt Kurul) Üyeliği; 2011-2012
  G-III-Katıldığı kurslar ve sertifikalar, diğer faaliyetler
          
  G-III-1. “Sağlik Bilimi Alanında TÜBİTAK için Proje Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi: Malatya 2017”  TÜBİTAK 2237-Proje Eğitimi Etkinlikleri Destekleme Programı, 31 Mart-02 Nisan 2017, Malatya, Türkiye.
  G-III-2. “Horizon 2020(H2020) Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi” 12-13 Aralık 2016, İstanbul, Türkiye
  G-III-3. “Türkiye Psikiyatri Derneği Destekleyici Psikoterapi Eğiticisi Sertifikası” Mart 2011 – Eylül 2013, Ankara Türkiye
  G-III-4. “Aile Terapisi Eğitimi” Türkiye Psikiyatri Derneği Trabzon Şubesi, 22-23 Aralık 2012; 16-17 Şubat 2013; 08-09 Aralık 2013, Trabzon, Türkiye
  G-III-5. “Eleştirel Düşünme ve Yaratıcı Problem Çözme Kursu” Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 19-20 Ocak 2012, Trabzon, Türkiye
  G-III-6. “Uzmanlık Eğitimi (Müfredat Geliştirme, Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri) Kursu” Kurumsal Eğitim Yönetimi Uygulamaları, KTÜ Tıp Fakültesi, 5-10 Eylül 2011, Trabzon, Türkiye
   G-III-7. “Uzmanlık Eğitimi (Müfredat Geliştirme, Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri) Kursu” Kurumsal Eğitim Yönetimi Uygulamaları, KTÜ Tıp Fakültesi, 22-25 Kasım 2011, Trabzon, Türkiye
  G-III-8. “Insight CBT Workshop: Developing Everyday Clinical Practice Methods for Patients Who Refuse Antipsychotic Medication” Insıght CBT Partnership, 20-21 Ocak, Londra, İngiltere
  G-III-9. “Hayvan Deneylerinin Kural ve Teknikleri: Davranış Testleri ve Deneysel Hayvan Modelleri” Kursu, 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 13 Nisan 2010, İstanbul, Türkiye
  G-III.10. “LEAP Train the Trainers Course” LEAP Institute, Ocak 2010, NewYork ABD
  G-III-11. Neurocognitive Rehabilitation Center for Patients with Psychoses, University of G-III-8. Naples Faculty of Medicine Department of Psychiatry (SUN)’a ERASMUS programı çerçevesinde gözlemci olarak ziyaret, 1-15 Haziran 2010, Napoli, İtalya. 
  G-III-12. “Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu” T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, 19 Haziran 2009, Trabzon, Türkiye
  G-III-13. “Adressing the Adherence Challenge Through Patient Partnersips Workshop” IMPACT Berlin, 6 Mart 2009, Berlin, Almanya
  G-III-14. “Obtaining Better Long-Term Outcomes Through Appropriate Drug Management Workshop” IMPACT Berlin, 7 Mart 2009, Berlin, Almanya
  G-III-15. “Compos Mentis, Doç. Dr. Hakan Türkçapar: Kognitif ve Davranış Terapileri Kuramsal Eğitimi” -40 saat- 28-29 Haziran 2008 ve 29-31 Ağustos 2008, Trabzon, Türkiye
  G-III-16. “Wolfgang Fleishhacker ve Rene Kahn: Environmental factors perdisposing to schizophrenia” Meet the Expert Workshop, 4 Mart 2008, Atina, Yunanistan
  G-III-17. “Course Number 63: Understanding the Person Behind the Illness: an Approach to Psychodynamic Formulation” APA 2007, SanDiago, ABD.
  G-III-18. “Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu” KTÜ Tıp Fakültesi, 23-27 Nisan 2006 Trabzon, Türkiye
  G-III-19. “Temel Biyoistatistik Kursu” KTÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. 2005 Trabzon.
  G-III-20. “Çocuklarda, Gençlerde ve Erişkinlerde Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğunun Tanı ve Tedavisinde Yenilikler” 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2005, Erzurum, Türkiye
  G-III-21. Geropsikiyatri Okulu Kursu 2005, Antalya, Türkiye
  G-III-22. “Evidence Based Medicine in Mood Disorders” Lundbeck Institute 2005, Kopenhag, Danimarka 
  G-III-23. Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği - Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü bünyesinde “Psikodramatik Sosyometrik Grup Terapisi” temel eğitimi. 1998 – 2004, Ankara, Türkiye
  G-III-24. “New vistas in the pathophysiology, classification and management of affective disorders” CNS Symposium European Institute of Healthcare 2004, Barselona, İspanya
  G-III-25. “Anxiety Disorders Seminar: Evidence Based Medicine in Anxiety” Lundbeck Institute 2004, Kopenhag, Danimarka
  G-III-26. “Psychodrama” Course, Course Instructor: Sue Daniel, The 15th International Congress of the International Association of Group Psychotherapy 2003, İstanbul, Türkiye
  G-III-27. Anadolu Psikoanalitik Psikoterapiler Grubu tarafından düzenlenen “Yavuz Erten; Psikanalizden Dinamik Terapilere” Semineri, 27-29 Mart 2003, Ankara, Türkiye
  G-III-28. Anadolu Psikoanalitik Psikoterapiler Grubu tarafından düzenlenen “Renee Siegel, Allen Siegel; Psikanaliz ve Saldırganlık” Semineri, 27-29 Ocak 2003, İstanbul.
  G-III-29. Anadolu Psikoanalitik Psikoterapiler Grubu tarafından düzenlenen “Arnold Goldberg; Psikoanaliz ve Psikoterapide Dikey Yarık” Semineri, 4-6 Eylül 2002, İstanbul, Türkiye
  G-III-30. Anadolu Psikoanalitik Psikoterapiler Grubu tarafından düzenlenen “Allen Siegel; Kendiliğin Çözümlenmesi ve Vak’a Çalışmaları” Semineri, 11-12 Mart 2002, İstanbul, Türkiye
  G-III-31. Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen ve Prof Dr. Leyla Zileli tarafından verilen "Psikodinamik Psikiyatrinin Temelleri" uygulamalı eğitimi. 1996 – 1998, Ankara, Türkiye
  G-III-32. “Adli Psikiyatri” Kursu 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1-4 Ekim 1997, Antalya, Türkiye
 • Üyelikler
  2005-2009: KTÜ Tıp Fakültesi Bilimsel Etik Kurul Üyeliği                            
  2010-2011: KTÜ Tıp Fakültesi Tez Değerlendirme Komisyonu Üyeliği        
  2011-2012: KTÜ Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği             
  2011-2012: KTÜ Tıp Fakültesi Müfredat Geliştirme Komisyonu Üyeliği        
  1999: Türkiye Psikiyatri Derneği üyeliği                                       
  2008: Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Bilimsel Çalışma Birimi Üyeliği
  2005: Türkiye Psikiyatri Derneği Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bilimsel Çalışma Birimi Üyeliği  
  2015: Türkiye Psikiyatri Derneği Psikanalitik Psikoterapiler Çalışma Birimi Üyeliği  
  2009-2011: Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu Üyeliği     
  2016: Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Denetleme Kurul Üyeliği               
  2009: Bipolar Bozukluklar Derneği Üyeliği                                                  
 • Ödüller
  4. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi ‘ Araştırma Teşvik Birincilik Jüri Özel Ödülü (2011)
  Türk Psikiyatri Dergisi Araştırma Ödülü (2007)
KAPAT

Kullanım KoşullarıLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus aut consequatur corporis deserunt dolorem doloribus esse explicabo facere, labore mollitia perferendis quae qui sapiente sint tempora ullam, veritatis vero voluptas.
Ab fugit maiores similique! Autem beatae cum dolorum ea fuga, iure labore magni natus necessitatibus pariatur perspiciatis, provident reprehenderit tenetur. Aperiam culpa eligendi illo impedit laborum nam sequi veritatis voluptatem.


Animi architecto commodi debitis dolorem doloribus eius, eligendi error est eveniet fuga itaque magni nesciunt, odio optio tempore temporibus tenetur voluptate voluptatem. Amet aut dicta eos, libero pariatur totam vitae!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Beatae dolorum molestiae officia! Aliquam aspernatur deleniti dignissimos enim expedita iste molestiae odio optio reprehenderit veniam! Incidunt ipsum libero molestias nobis vitae!
Atque debitis doloremque, dolores eum hic incidunt mollitia nam non odio officia reprehenderit tempora vitae voluptatem. A adipisci assumenda ducimus est, et illo, ipsa nostrum porro quaerat quod sint sunt.
Adipisci aperiam assumenda at ea earum eligendi, est exercitationem ipsa modi necessitatibus neque quam quia rem repellendus sapiente tenetur voluptate? Aut consectetur hic ipsam non quia rerum saepe sunt voluptates?


Ab harum illum in nisi quasi quos temporibus ut! Consectetur dolores dolorum, fugiat laboriosam libero maxime modi quaerat quasi! Ab adipisci delectus dolorum eligendi, nisi nobis possimus recusandae similique vitae?
Architecto consequatur laborum recusandae tempora. A accusantium aspernatur atque commodi consectetur consequatur corporis ea enim esse incidunt iste magnam modi natus possimus quis repellat sed sequi sit soluta totam, voluptas.